พวงมาลัย,บายศรี

shop-name

บายศรีทรงเครื่อง

เป็นคู่ / ราคา 150 บาท

พวงมาลัยบานไม่รู้โรย

เป็นพวง / ราคา 40 บาท

พวงมาลัยดาวเรือง(คล้อง)

เป็นพวง / ราคา 80 บาท

พวงมาลัย โบว์ทอง

เป็นพวง / ราคา 150 บาท

บายศรีปากชาม

เป็นคู่ / ราคา 100 บาท

กรวยขมา

เป็นชุด / ราคา 100 บาท

พวงมาลัยรับเสด็จ

เป็นพวง / ราคา 300 บาท

บายศรีดอกบัว

เป็นคู่ / ราคา 120 บาท

พวงมาลัยดาวเรือง

เป็นพวง / ราคา 30 บาท

พวงมาลัยแต่งงานลายคุณหญิง

เป็นพวง / ราคา 200 บาท