ดอกบัว

shop-name

ดอกบัวฉัตร ขาว แบบพับ

เป็นดอก / ราคา 15 บาท

ดอกบัวฉัตร แดง แบบพับ

เป็นดอก / ราคา 20 บาท

ดอกบัวหลวง แดง แบบพับ

เป็นดอก / ราคา 20 บาท

ดอกบัวฉัตร แดง

เป็นดอก / ราคา 10 บาท

พานดอกบัวแดงพับ ไหว้พระแม่ลักษมี

มี 8 ดอก / ราคา 220 บาท

ดอกบัวแดงแบบพับ ไหว้พระแม่ลักษมี

เป็นกำ ไม่ตัดก้าน / ราคา 160 บาท

ดอกบัวฉัตร ขาว แบบพับ

เป็นกำ / ราคา 150 บาท

ดอกบัวฉัตร แดง แบบพับ

เป็นกำ / ราคา 200 บาท

ดอกบัวหลวง แดง แบบพับ

เป็นกำ / ราคา 200 บาท

ดอกบัวฉัตร แดง

เป็นกำ / ราคา 100 บาท

ฝักบัว

เป็นกำ / ราคา 100 บาท

ดอกบัวฉัตร ขาว

เป็นดอก / ราคา 10 บาท

ดอกบัวฉัตร ขาว

เป็นกำ / ราคา 100 บาท

ดอกบัวกลุ่ม ขาว

เป็นกำ / ราคา 80 บาท

ใบบัว

เป็นใบ / ราคา 7 บาท

ชุดดอกบัวแดงไหว้พระแบบพับ

พร้อมธูปเทียนมี3ดอก / ราคา 30 บาท

ชุดดอกบัวขาวไหว้พระแบบพับ

พร้อมธูปเทียนมี3ดอก / ราคา 30 บาท