กุหลาบ

shop-name

กุหลาบ ขาวแก้ว

เป็นห่อ
ไม้ใหญ่ 100 บาท
ไม้รอง 60 บาท

กุหลาบ เลดี้อ่อน

เป็นห่อ
ไม้ใหญ่ 80 บาท
ไม้รอง 50 บาท

กุหลาบ สีโอรส

เป็นห่อ
ไม้ใหญ่ 100 บาท
ไม้รอง 80 บาท

กุหลาบ ชมพูบานเย็น

เป็นห่อ
ไม้ใหญ่ 80 บาท
ไม้รอง 50 บาท

กุหลาบ ส้มนอก

เป็นห่อ
ไม้ใหญ่ 100 บาท
ไม้รอง 70 บาท

กุหลาบ แดงการ่า

เป็นห่อ
ไม้ใหญ่ 100 บาท
ไม้รอง 60 บาท

กุหลาบ สีแสด

เป็นห่อ
ไม้ใหญ่ 80 บาท
ไม้รอง 50 บาท