กล้วยไม้

shop-name

เข็มแสด

เป็นกำ / ราคา 50 บาท

พรรณี

เป็นกำ / ราคา 30 บาท

ม็อคคาร่าบานเย็น

เป็นกำ / ราคา 60 บาท

ลายสยาม

เป็นกำ / ราคา 70 บาท

หวายบอมแดง

เป็นกำ / ราคา 40 บาท

เจมส์ แดง

เป็นกำ / ราคา 80 บาท

ม็อคคาร่าชมพู

เป็นกำ / ราคา 60 บาท

ม็อคคาร่าส้ม

เป็นกำ / ราคา 60 บาท

หวายขาวปากม่วง

เป็นกำ / ราคา 80 บาท

หวายขาว

เป็นกำ / ราคา 50 บาท

นอร่า ชมพู

เป็นกำ / ราคา 50 บาท

ม็อคคาร่าแดง

เป็นกำ / ราคา 60 บาท

ม็อคคาร่าเหลือง

เป็นกำ / ราคา 60 บาท

หวายชมพู

เป็นกำ / ราคา 60 บาท

หวายเขียว

เป็นกำ / ราคา 80 บาท