ใบไม้

shop-name

ซานาดู

เป็นกำ / ราคา 20 บาท

กวนอิมลายเขียว

เป็นกำ / ราคา 40 บาท

ใบเตย

เป็นมัด / ราคา 40 บาท

ใบท่าหลวง

เป็นกำ / ราคา 60 บาท

ใบหมากเขียว

เป็นกำ / ราคา 20 บาท

พลูจีบ

เป็นกำ / ราคา 60 บาท

สร้อยทอง

เป็นกำ / ราคา 40 บาท

กวนอิมลายทอง

เป็นกำ / ราคา 40 บาท

เตยลาย

เป็นกำ / ราคา 30 บาท

ใบพุด

เป็นกำ / ราคา 8 บาท

โป่งฟ้า

เป็นมัด / ราคา 120 บาท

พุดผักชี

เป็นกำ / ราคา 30 บาท

กวนอิมลายเงิน

เป็นกำ / ราคา 40 บาท

ใบเงิน

เป็นถุง / ราคา 20 บาท

ใบทอง

เป็นถุง / ราคา 20 บาท

ใบนาค

เป็นถุง / ราคา 20 บาท

ใบหมากแดง

เป็นกำ / ราคา 20 บาท

พุดกระจก

เป็นกำ / ราคา 30 บาท

เฟิร์นเก็ตหอย

เป็นกำ / ราคา 15 บาท